Čestné prohlášení Sample

Právní záležitosti vyžadují dekorum a nedílnou součástí tohoto slušnosti je čestné. byl zde poskytnut vzorek čestného prohlášení, který vám pomůže navrhnout jednu pro sebe.
Dekorum, který je předepsán zákonem země je obtížná, a v demokracii, to je velmi racionální, s každým skutečností a dokumentů, které vyžadují právní podklad, pravost a osvědčení, který má všeobecné přijetí. Koncepce čestného prohlášení je poměrně starý, stejně starý jako pojem “spravedlnosti” na milost a nemilost oprávněné a čestného soudce. Dnes, v moderní době, koncept získal mnoho významu, neboť vztáhl kus papíru a je držen jako nezvratný důkaz, který je schválen v běžné řeči. Je doloženo, ověřen a uznané právem země. Čestné prohlášení se stává důležitým prohlášení zákonem.

Koncepce vysvětlil Čestné prohlášení je písemný dokument, a je také podepsán spisovatele a je doložena osobou, která má povolení soudu, aby potvrdil místopřísežná prohlášení.
Tento orgán může být komisař oprávněn podepsat čestné prohlášení, soudce, notáře, taker a komisaře přísah, nebo soudce. Může se lišit případ od případu.
K dispozici jsou 4 Princip prvky formátu čestné prohlášení – zahajovací, což averment, prohlášení o pravdě, a klauzuli signatářem.
Zahajovací identifikuje prohlašovatele, tedy osoba, která činí čestné prohlášení.
Averment je deklarace některých prohlášení.
Vyjádření pravdy je, co je deklarováno aby to byla pravda.
Klauzule podepisující osvědčení a přijde jako poslední.
Čestné prohlášení je písemná a podepsán pod přísahou pravdy, a úmyslné zavádějící skutečnosti mají tendenci mít neblahé právní následky.
Čestné prohlášení Sample

Níže je uveden příklad, který si můžete také zacházet jako šablonu a mohou používat a upravovat. To byl napsán zákonného zástupce a kmotra pro pohodlí svého sboru, kteří se hlásí k vysokoškolskému studiu. Všimněte si, že místopřísežné prohlášení je fiktivní.

Čestné prohlášení zákonného zástupce a Kmotr Status

Toto čestné prohlášení je určen pro výhradně za účelem deklarovat, že já, název adresy, aby přísahu a stát takto …Jsem zákonného zástupce a kmotra jména, adresy a dcerou jména a jména, narozen dne datu.
Jsem ženatý pojmenovat, ale nemají žádné děti.
Jsem jediný depozitáře a zákonného zástupce jméno, protože datu v souladu s (jména) svého zesnulého otce vůle a souhlas všech prarodičů.
Také jsem konstatovat, že (jméno) byl bydlí se mnou a mou ženou, protože data.
Prohlašuji, že já a moje žena vzali péči o ni a obstarával všechny její hmotné i emocionální potřeby.
Dělám toto čestné prohlášení na podporu skutečnost, že jméno, moje oddělení a bůh-dcera je 18 let a absolvovala všechny své požadavky středních škol. Přál bych si, aby v souladu se zákonem, pravdivě prokázat, že název je můj bůh-dcera a ona může tento dokument využít v kterémkoli nebo všech dokumentech, které je potřeba ji získat podpis opatrovníka.10:40:54

Všechna fakta a čísla, výše uvedené jsou pravda a nic než pravdu.

Podpis prohlašovatele

Místopřísežný Přede mnou na místě a datu.

Podpis orgánu

I název souhlasit a akceptovat, že výše zmíněná fakta a čísla uvedené mého zákonného zástupce a kmotra jméno je pravda a nic než pravda.

Podpis

Podpis svědka

Vždy je vhodné získat čestné prohlášení vypracoval právník, protože se jedná o velmi důležitý dokument. Pokud máte v plánu navrhnout vlastní kůži, pak je vhodné, že byste se poradit s právníkem a také orgán, který bere přísahu. Můžete se také podívat na čestného prohlášení dědice loď a čestného prohlášení o podpoře vzorku dopisu pro další vedení.