Co je příspěvek na úhradu a proč je tak velmi významný?

Vše co jste kdy chtěli vědět o příspěvek rozpětí bylo vysvětleno v tomto článku. Tím, že spočítá tento cenný parametr, může být důležitá rozhodnutí o budoucnosti výrobku.
Příspěvek na úhradu je zajímavá a dobře známý koncept v oblasti účetnictví. To má zvláštní význam v oblasti manažerského účetnictví, který zahrnuje přípravu a vedení účtů pro používání a odkaz vrcholového managementu každé společnosti. manažerské účetnictví je výhradně pro interní účely a převzala velký význam v těchto konkurenčních časech. Zde je to, co potřebujete vědět o příspěvek marže.

Popis

Příspěvek na úhradu je obecně popsán jako marginální zisk získané za každý prodaný společností jednotkou. Používá se posoudit, jak výnosné každý výrobek zahájila společnost je a co může být budoucí výnosy z těchto produktů. Vzorec pro výpočet to je velmi jednoduché. Chcete-li získat toto číslo, musíte odečíst variabilní náklady z prodejní ceny. Toto bylo uvedeno ve formě matematického vzorce níže.

Příspěvek na úhradu = (prodejní cena obdržená) – (Variable Cost Per Unit)

Tím, že zná jak výnosné konkrétní výrobek, může společnost rozhodnout, zda zvýšit svou výrobu nebo snížit ji podle potřeby a finanční situaci. Variabilní náklady, které byly odečteny z prodejní ceny obdržené ve výše uvedeném vzorci se skládá z nákladů, které zvyšují se změnou úrovní výroby a výstupem ze společnosti. Přesně opačný tohoto konceptu je koncept fixních nákladů, které zůstanou stejné navzdory vysoké nebo nízké úrovně produkce.

Jakmile budete vědět, jaký příspěvek na úhradu je a jak ji vypočítat, můžete vždy počítat čistý provozní zisk nebo ztrátu vyslán firmou. Pro tento výpočet máte jednoduchý vzorec, který již bylo uvedeno níže.

Provozní zisk nebo ztráta = (příspěvek na úhradu) – (fixních nákladů)

Dosazením hodnot v této rovnici, můžete získat požadovanou hodnotu snadno. Čistý provozní zisk mohou být dále použity pro výpočet čistého zisku, který bude postava neobsahující náklady na podnikání. Příspěvek rozpětí, stejně jako jiné pojmy mohou být rovněž vyjádřena v procentech. Vypočítal svůj podíl, může odkazovat na matematické rovnice uvedeny níže.

Příspěvek na úhradu (%) = (Celkové příjmy – Variabilní náklady) / (celkové příjmy) x 100

Hovoříme-li o příspěvek marži, musíme také vědět o fixních a variabilních nákladů v podnicích. Jak bylo uvedeno výše, variabilní náklady měnit úrovně produkce. Proto, náklady na suroviny, prodejní provize a přepravní náklady by byly ty variabilní. Fixní náklady by zůstaly konstantní, bez ohledu na úrovně produkce. Pronájem náklady, náklady na pojištění, platy a mzdy pracovníkům nebo zaměstnancům jsou jen některé ze společných fixních nákladů, které všechny společnosti budou muset vypořádat s.

Vzorce Výše ​​uvedené vám pomůže vypočítat příspěvek marže snadno a dospět k patřičné závěry o stavu vašeho podnikání. Správné rozvoj podnikání a finanční řízení zajistí hladký cesta k úspěchu.