Investiční Výbory: povinností a odpovědnosti

Jako odchod do důchodu plán sponzoři dostalo pod rostoucí regulační kontrolou jejich svěřené odpovědnosti při správě aktiv plánu investiční výbory hrají významnější roli v investičním rozhodovacího procesu. I když zákon odchodem do důchodu zabezpečení z příjmů z roku 1974 (ERISA) nevyžaduje, vytvoření investičního výboru je považován za zvuku strategii řízení rizik pro sponzory plánu, který musí převzít většinu důvěrníka odpovědnosti. Zřízením investičního výboru, který plánovat sponzory jsou lépe schopni udržet zaměření na životně důležitých otázkách, které účastníkům plánu dopad.

O zřízení investičního výboru

Plán Sponzor zřizuje investičního výboru o vypracování listinu podrobně popisující, jak jsou vybíráni členové komise. Charta by měla uvádět účel výbor, který má vytvořit formální proces řídit investiční strategii plánu. Stanoví také úlohy a povinnosti členů a požadavky na zachování členství. Zakládací listina může určit, které členové výboru hlasují členové, kteří se o svěřené odpovědnosti, a které jsou nonvoting členové, kteří nejsou považováni za důvěrníků.

Výbor pro členské Role a odpovědnosti

Získávat potřebné znalosti: Členové Výboru je třeba, aby se stal vzdělaný na ERISA předpisů a jejich svěřeneckých povinností. Členové by měli mít pevné uchopení postupy uvedenými v dokumentu plánu pro správu aktiv údaje plánu, včetně investiční strategie plánu. Členové nemusí nutně investiční zázemí, ale měly by být zavázána k učení, co potřebují vědět, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Je odpovědností členů výboru držet krok se změnami v ERISA předpisů a soudních rozhodnutí, které ovlivňují hospodaření daného plánem.

Vypracovat prohlášení Investiční strategie: Vytvořit výkaz investiční politika (IPS), aby součástí investiční filozofii a investiční strategii. Due diligence postupy pro výběr a sledování investičních možností by měly být jasně formulovat. IPS by mělo zahrnovat kritéria pro měření výkonnosti plánu. Rovněž by měla zahrnovat proces výběru a hodnocení investičních manažerů, spolu s hodnotících kritérií a postupů pro jejich nahrazení. Tyto IPS by mělo být přezkoumáno každoročně k účtu pro případné nesrovnalosti v hospodaření plánu.

Posoudit investiční výkonnosti: Porovnejte výkonnost plánu vůči měřítek v IPS. Podívejte se na změny v manažerském týmu investice, investiční styl, poplatků nebo nákladů, a aktiv pod správou (AUM), zda všichni jsou stále v souladu s investičním cílem a parametrů daného plánem.

Kontrola Finance: finanční operace tohoto plánu by měly být přezkoumány alespoň jednou za rok s zprávě připravené pro představenstva společnosti ředitelů.

Pořádat pravidelná setkání: Většina těchto povinností a funkce jsou vykonávány na schůzích investiční výbor banky, které by se měly konat dvakrát až čtyřikrát za rok. Všechny relevantní údaje, včetně přehledu plánu školitele, by měly být poskytnuty spolu s programem, členům výboru před zasedáním.

Dokument Vše: Jedním z hlavních povinností investičního výboru je prokázat, že opatrný postup je na místě a následoval za rozhodování. To se děje prostřednictvím podrobnou dokumentaci splnění aktivity a jakékoliv rozhodnutí učiněná. Výbor by měl zahrnovat důvěrníka soubor auditu, který zahrnuje veškerou dokumentaci spojených s investicemi.

Přijmout odpovědnost: Všechny tyto odpovědnosti a povinností by měla být uznána a přijata každého člena výboru. Členové výboru musí být vědomi toho, že nevědomost nebo špatná komunikace nemůže zprostit jim fiduciárního odpovědnosti a Erisa pravidla a předpisy jsou v místě k ochraně účastníků plánu, a ne členů výboru nebo plán sponzora. Konečnou odpovědnost sponzora plánu a investiční komise je chránit zájmy účastníků plánu, který může být dosaženo tím, že vytvoří nejlepší plán je to možné a řídit jej nejvyššími svěřenecké standardy.