Jak se Bonds práce

Dluhopisy jsou běžně obchoduje formou cenných papírů s pevným výnosem. Zde se snažíme pochopit koncept dluhopisů a jak fungují.
Dluhopis je v podstatě úvěr, který investor dává na právnické osoby nebo řídícímu orgánu, a na oplátku, je věnována zájem. To znamená, že slovní spojení “včetně pouto”, ve skutečnosti znamená “dát úvěr”. Subjekt, který vzniká pouto je znám jako emitenta, a osoba, která ji nakupuje je znám jako majitel. Na primárním trhu, dluhopisy jsou emitovány společnostmi či vládami prostřednictvím upisovatelů, finančních společností, investičních bankách nebo makléřů. Centrální banka, z určitého národa, obvykle vydává dluhopisy jménem vlády. Dluhopisy mohou být vydány na tři typy cen, jmenovitě “v nominální hodnotě”, “slevou” a “prémiové”. Když je dluhopis emitován v jeho nominální hodnotě, to je pojmenováno jako “emise na stejné úrovni”. “V slevou” se rozumí problém na nižší než nominální hodnoty a “prémiové” je větší než nominální hodnoty.

Zrání

Doba dluhopisu začíná běžet ode dne vydání a končí v den splatnosti. Během této doby, zájem je kladen na majitele na měsíční nebo roční bázi. V některých případech, zájem je akumulována a následně měla být vyplacena majiteli v den splatnosti. U většiny otázek, úroková sazba je pevná, ale v případě plovoucího kurzu dluhopisu, úroková sazba se rozhoduje na základě úvěrových trhů. Dnem splatnosti, vlastnictví se automaticky vyprší a jistina je poukázána na majitele.

Sekundární trh Trading

Jeden může také obchodovat dluhopisy na sekundárním trhu za převládající tržní cenu. Obchodovaná cena dluhopisu závisí na jeho bonitě a emisní cenou. Ratingová je vyjádřen pomocí alfanumerického obrázku. Například AAA je považována za “nejnižší riziko”. Ratingové agentury mají různé vzorce pro výpočet ratingu. Dluhopisy na právnické osoby, která není finančně etabloval, je povinen mít nízký rating. Na druhou stranu, je finančně silná společnost by mít velmi dobré hodnocení. Stejným způsobem, dluhopisy vydané stabilní vlády bude mít vyšší rating ve srovnání se situací těkavého vlády.

Typy vazeb

Níže jsou uvedeny některé z běžných typů vazeb: Vládní dluhopisy: Jedná se o nejstarší druh obligací, které mají být vydány. Oni jsou někdy vydává pro konkrétní účel, jako je financování projektu infrastruktury. Vládní dluhopisy nesou velmi vysoký rating a jsou vydávány za zvýhodněnou cenu v mnoha případech.
Komunální dluhopisy: Oni jsou také nazýváni “Munis”. Tyto typy vazeb jsou vydávány místních vládních orgánech pro specifické účely, jako je budování nemocnic nebo poskytování dalších občanskou vybavenost. Přicházejí s vysokou bonitou a tržní hodnotou. V případě státních a komunálních dluhopisů, držitelé nárok na osvobození od daně.
Firemní dluhopisy: emitovaných společnostmi, mohou být zajištěné nebo nezajištěné v přírodě. Zajištěné dluhopisy jsou “vázána” na konkrétní majetku společnosti. Pokud společnost vstoupí do likvidace, jsou tyto dluhopisy splaceny likvidace aktiv společnosti. Nezajištěné dluhopisy, v případě likvidace, může nebo nemusí být vrácena, a tím, že jsou vysoce rizikové.
Pohyblivou sazbou dluhopisy: Tyto dluhopisy nemají pevnou úrokovou sazbou. Většina z dluhopisů s pohyblivou sazbou mají nízký rating a nižší tržní hodnotu.
Dluhopisy jsou užitečnou třídou aktiv, které se staly populární vytvářet konzistentní příjmy, pro spekulativní obchodování, a jako zajištění za úvěry.