Jak se přihlásit ujeté vzdálenosti daních v 8 jednoduchých krocích

Jednotlivec musí jezdit za prací je přípustné, aby se odpočet ujetých kilometrů na jejím federálním daňovém přiznání za splnění určitých kritérií. Kromě toho, být připraven jednotlivci, kteří využít této příležitosti je třeba zdokumentovat cesty a předložit důkazy o tom, jak se srážka vypočítá. Jsou-li splněny tyto povinnosti, daňový poplatník má výhodu mají své daně z příjmu snížena.

1 Kvalifikujte se na Najeto Odpočet

Před protokolování informací pro potenciální odpočet najetých kilometrů, určitá kritéria musí být splněna, aby se výhody. Poplatník může trvat odpočtu ujetých kilometrů pro cestování z kanceláře na pracovišti, v kanceláři na druhé místo podnikání nebo pro jízdu na pochůzky související s podnikáním. Kromě toho poplatník může obsahovat cest setkání s klienty, jede na letiště, hostující zákazníkům pro podnikání nebo hledání nového zaměstnání ve stejném odvětví.

2 Určete způsobu výpočtu

Poplatník si může vybrat mezi dvěma alternativami účtování množství najetých kilometrů odpočet. Tyto dvě metody se liší, jako jedna nevyžaduje údržbu protokolu ujetých kilometrů. Je-li poplatník rozhodne vzít standardní odpočet najetých kilometrů, ona potřebuje pouze vede záznamy o kvalifikační počtu ujetých kilometrů. Jestli se rozhodne odečíst skutečné výdaje vozidel za rok, ona musí zachovat všechny příjmy a veškerou dokumentaci týkající se poplatků z vozidla.

3 Záznam ujetých kilometrů na začátku zdaňovacího období

Internal Revenue Service (IRS) požaduje po daňovém poplatníkovi zaznamenat počítadlo kilometrů obchodních vozidel na začátku zdaňovacího období. Tyto informace jsou dokumentovány na formuláři 2106. Pokud je vozidlo zakoupeno během roku a není nová, musí poplatník zaznamenat stav počitadla ujetých kilometrů od prvního dne, kdy je nasazen.

4 Udržovat Driving Log (v případě potřeby)

Je-li poplatník zvolí standardní odpočet najetých kilometrů, musela vést záznamy o mílí řízený. IRS vyžaduje určité informace, které mají být udržovány, nebo ona může být předmětem vyloučení z užívání odpočtu. Na začátku každé plavby poplatník označuje stav tachometru vozidla a uvede účel, počáteční umístění, cílového místa a datum cesty. Po uzavření cesty, ona bere na vědomí konečný stav tachometru a odečte tento údaj od začátku čtení najít počet najetých kilometrů na cestu. Protokol řízení musí být zachována včas s konkrétními detaily, jako odhady a zaokrouhlení nejsou povoleny.

5 Udržovat záznam o příjmech (v případě potřeby)

Pokud se poplatník rozhodne skutečné odpočtu výdajů, ona není zapotřebí k udržení log ujetých kilometrů. Místo toho, ona musí uchovávat kopie příslušných příjmech a dokumentace. Každý dokument musí obsahovat datum, peněžní částku dané služby nebo služby zakoupené a informace týkající se skutečné zboží nebo poskytovaných služeb.

6 Záznam ujetých kilometrů na konci zdaňovacího období

Na konci zdaňovacího období, poplatník zaznamenává končící počitadla ujetých kilometrů. Toto číslo se používá ve spojení s Stav kilometrů na začátku roku při výpočtu celkových mil poháněných v autě za rok. Informace, včetně toho, jaké procento mil poháněných byly pro obchodní účely, je zapotřebí na formuláři 2106.

7 Záznam Tachometr Na daňové přiznání

Na závěr zdaňovacího období, poplatník uvádí celkovou částku mil jezdících na formuláři 2106, linka 13. Tato hodnota se vypočítá podle základní sazby najetých kilometrů za rok stanovit dolar odpočitatelné částky. Případně si můžete uspořádat příjmy skutečných nákladů do skupin, včetně benzínu, olejů, opravy, pojištění, pronájem vozidel a odpisy.

Osm. uchovávat dokumentaci

Poplatník musí uchovávat dokumentaci vztahující se k odečtu ujetých kilometrů po dobu nejméně tří let. Je-li dokumentace požadovaná od IRS doložit výpočty odečtení kilometrů, daňový poplatník by měl uchovávat kopii záznamů před rozptýlením informace daňových úřadů. Aby se minimalizovalo riziko ztráty dat, měla by se zachovat samostatnou fyzický protokol pro každý jednotlivý daňový rok.