Jak vypočítat marže EBIT

Vzorec EBIT marže může být použit k určení ziskovosti firmy v různých tržních podmínek.
Na zisk před čistými úroky a zdaněním (EBIT) marže byly vždy velmi důležité, fundamentální a technická analytikům určit ziskovost firem působících v různých odvětvích hospodářství. Jejich hlavní použití je zjistit, zda společnost je efektivní ve svých operacích, nebo ne, která určí jeho postavení jako hlavní investiční možnosti. Před pochopení jeho výpočtu vzorců, je důležité pochopit, proč je nutné počítat stejný.

Proč vypočítat?

Efektivita při operacích je nutností pro podniky prosperovat, zda se jedná o vyrábějící zboží ve velkých nebo malých množstvích. Nicméně faktem je, že se požadovaná provozní účinnost je pozorována jen v několika málo společnostmi. Existuje mnoho faktorů, na kterých závisí provozní účinnost, a nejdůležitější je kvalita managementu firmy. Oddělující nesplácených firmy od těch dobře spravovaných je možné při pohledu na EBIT marže. Můžete odvodit druh tržeb firmou na čtvrtletní, pololetní nebo roční bázi. Firmy, které jsou silní na provozní bázi, může sám tvořit volné peněžní toky a rostoucí čistý zisk, a proto jsou tyto marže jsou důležité.

Pokud chcete vědět, jak na hodnotu akcie, pak zvažuje výhradně tyto marže není dostatečná. Zájem nadejít na dluh vůči bankám a finančním institucím je něco, každá organizace, která má řešit, a zanedbávají ho nedal přesnou představu o tom, jak úspěšné podnikání může být. Daně také představují významnou část celkových nákladů, a tyto okraje nepovažuji je. Vezmeme-li v úvahu čistý zisk generované firmami se stává zásadní, protože z těchto souvisejících problémů. Výpočet EBITDA mohou být také užitečné při znalosti stavu podniků správně. Znalost EBITDA a informace o jeho výpočet vám pomůže koupit zásoby těch správných firem.

Jak vypočítat?

Podrobnosti týkající se EBIT firem lze získat od zveřejnění daných samotné společnosti, nebo z médií. Chcete-li spočítat sami, budete muset přidat čistý příjem, úrokové platby a zaplacené daně. Druhým krokem je zjistit, čisté příjmy vytvořené firmou v určitém čase. S největší pravděpodobností budete mít tyto údaje z výroční zprávy společnosti, která odráží jeho výkon za celý rok. Třetím a posledním krokem je toto číslo o čistou postava příjmy rozdělit, a že vám dá marži EBIT.

Tyto marže nemůže být velmi vysoká. Tam jsou některé podniky, které jsou poměrně kapitálově náročné, a prodej výrobků kolísat podle tržních podmínek. Tyto údaje by mohly růst v případě finančních společností a informačních technologií společnosti.