Job Popis kontroloři shody: výkon funkce

Kontrolora shody je nedílnou součástí společnosti. Jsou odpovědné za dohled nad operací podnikatelského subjektu a vidí, že jsou dodržovány předpisy a zákony.
Osoba vykonávající funkci compliance zajišťuje, že proces regulace zákonů v organizaci běží hladce. Jeho hlavním úkolem je vidět, že zaměstnanci firmy, managementu a představenstva v souladu s pravidly a předpisy. Úřad dodržování firemní působí jako médium, jehož prostřednictvím jsou otázky dodržování delegované příslušným orgánům pro účely vyšetřování a řešení. Poznamenat, náborář místo Payscale citoval průměrný roční plat kontrolora shody, jak $ 62000

Povinnostem Compliance Officer

Hlavní povinností kontroloři shody je to prevence neetické, nezákonné nebo nevhodné chování zaměstnanců v organizaci.

Mají komunikovat s lidmi z jiných útvarů a komunikovat s nimi problémy ohledně dodržování. Pomáhá při vyšetřování a řešení problémů prostřednictvím stávajících kanálů. Kontrolora shody může myslet využijí právní radu na podnikový právník pro řešení problémů, které se zdají obtížné vyřešit.

Kontrolor shody může mít vést různé role, jako jsou bankovního tajemství zákona / OFAC úředník, Úřadu na ochranu soukromí, zákona Společenství reinvestic úředníka, a Bank zabezpečení a bezpečnosti úředníkem.

Aktualizace norem chování a rozvoje periodických hodnocení se provádí kontroloři shody s cílem zajistit pokračující měnu.

Kontrolor shody zahájí vyšetřovací postupy v případě, že se jedná o porušení procedur, politik, pravidel nebo nařízení.

Pokud některý druh rizika nebo zranitelnosti v programu shody je sledován od kontrolora, kontrolor shody nastiňuje plány na přijetí nápravných opatření. On také vede členům výboru shody o tom, jak se vyhnout rizikům v budoucnosti.

Činnost soulad všech útvarů společnosti jsou sledována kontrolorem shody. To se provádí s cílem identifikovat různé trendy.

Kontrolor shody poskytuje recenze a provádí vyhodnocení činnosti compliance ve společnosti. To se provádí, aby se zajistilo, že veškeré činnosti jsou běží hladce.

Podávání zpráv o porušení pravidel a zákonů je děláno povolených donucovacích orgánů by kontroloři shody. To platí i pro možné porušení, které může probíhat v budoucnosti.

Chief Compliance Officer

Chief Compliance Officer pracuje jako podřízený generálního ředitele společnosti a představenstvo výboru Corporate Compliance poručníky. Ten sleduje úsilí dodržování předpisů společnosti a předkládá zprávy na základě studie prováděné.

Chief Compliance Officer vede a poskytuje návrhy ohledně otázek ve vztahu ke shodě do vrcholového vedení a představenstva. Výbor Corporate Compliance a Chief Compliance Officer jsou uvedeny pravomoci, aby přijaly požadované opatření s cílem účinně plnit program shody.

Banka Compliance Officer

Banka shody musí zkontrolovat, zda je program pro správu shody je prováděn hladce. Provozní a denní půjčovní činnost v bance jsou plánovány, organizovány a řízeny shody banky.

Bankovní dodržování úředníci mohou mít vést různé výbory a úzce spolupracovat s vedením. Poskytování poradenství v souvislosti s komplexními faktory compliance k vrcholovému vedení a předkládání zpráv je také jedním z míst bankovních kontroloři shody. Tito úředníci mohou mít také provádět školení pro nové rekruty.

Krátký popis kontrolora shody popisu práce jsou uvedeny v článku výše. Tam je mnohem víc do profilu práce / zaměstnání kontrolora shody. Bylo by však zjistíte, že většina důležitých bodů jsou pokryty.