Odpověď naleznete zde – Co je to Garantovaná téma životní pojištění?

Zaručený otázka životního pojištění je nabízen bez jakéhokoliv lékařského vyšetření, bez ohledu na věk a zdravotní stav žadatele. Zde je pár informací o tomto typu životní pojistky.
Kvalifikace pro životní pojištění je často spojován s různými kritérii způsobilosti, jako je věk a zdravotní stav. Většina životních pojistek jsou spojeny s lékařským vyšetřením a dotazník týkající se zdravotního stavu žadatele. Zatímco někteří lidé nemají dostatek času, aby podstoupit takové postupy mohou někteří jiní prostě nesnáším takové těžkopádné fyzické zkoušky. Mohou hledat životní pojištění bez fyzické zkoušky. Existuje ještě třetí kategorie, která se skládá z těch, kteří se snažili všechny dostupné možnosti, ale nedokázal se kvalifikovat na životní pojištění kvůli některým závažným zdravotním problémům. Pokud patříte do některé z těchto kategorií, pak se můžete rozhodnout pro garantovanou otázka životního pojištění.

charakteristické rysy

Jak již název napovídá správně, to je schéma životní pojištění, které se říká být zaručena pro všechny, bez ohledu na jejich zdravotní stav nebo onemocnění. Jinými slovy, žádný žadatel je vyloučen z důvodu zdravotních problémů či stáří. Tyto programy jsou zaměřeny na ty, kteří nedokážou nárok na standardních životních pojistek kvůli vážným zdravotním podmínky nebo stáří. Podle tohoto schématu, neexistuje žádná povinnost fyzické zkoušky a vy nemusíte vyplnit dotazník týkající zdlouhavé svým zdravotním stavem. Nicméně, tam jsou některé podmínky, které mohou být nevýhodné pro pojistníka. Tak to je velmi nutné, abyste pochopili podmínky, ještě před nákupem takové politiky.

Tyto životní pojistky jsou často propagovány jako ideální systémy pro seniory a osoby s vážnými nemocemi. I když jsou rysy těchto zásad se může mírně lišit od jedné společnosti do druhé, ty základní zůstávají stejné.Pokud jde o kritéria způsobilosti pro garantovanou otázka životního pojištění, věková hranice stanovena většiny společností je 45 až 85 ° C. Žádosti od lidí nad 75 let obvykle nejsou považovány za některými pojišťovnami.
Hlavním rysem tohoto životního pojištění je absence lékařské prohlídky či zdravotních otázek. Ve srovnání s jinými životní pojištění bez fyzické zkoušky, toto schéma vůbec nemusí vyžadovat, abyste odpovědět na jakékoliv otázky zdraví. Jako přijetí je zajištěna v této pojistné smlouvě, pokrývá téměř všechny závažná onemocnění, od rakoviny HIV / AIDS.
Kromě výše uvedených vlastností, tam jsou některé, které nemusí být výhodné pro pojistník. Většina z těchto zaručených problém pojistných smluv byly odstupňované dávky po dobu prvních dvou nebo třech letech. To znamená, že v případě, že pojistník zemře v určitém časovém období (2 nebo 3 roky), pak příjemci získají pouze část výhod smrti.
Bylo pozorováno, že většina z těchto režimů mají dvouletou lhůtu, a teprve po uplynutí této doby bude plné dávky pro případ úmrtí má být zaplacena. Jedna výjimka pro tento stav je smrt následkem úrazu.
Kromě toho, většina z těchto politik mají omezené množství výplatu pohřebného. Nicméně, lze nalézt zaručené politiky otázka životního pojištění je velmi hodně v poptávce, protože pokrývají pohřební výdaje, dluhy zůstaly v majetku a účty za lékařskou péči.
Dalším prvkem, který není tak příznivé pro pojistníka je pádný prémie. Nicméně, je celý životní pojistku, tam bude žádná změna v prémiových částek a smrti prospěch.
Stručně řečeno, tento typ politiky je ideální pro ty, kteří nemohli nárok na dalších standardních životních pojistek. Můžete použít on-line za Garantovaná téma životní pojištění uvozovek. Chcete-li zapsat tento režim, zajistit, prosím, že jste pochopili podmínky předem.

Disclaimer: Informace uvedené v tomto článku je určena výhradně pro vzdělávání čtenáře. Není určen jako náhrada za radu odborníka.