Příklady nepříznivého výběru v pojišťovnictví

Nepříznivý výběr obecně se odkazuje na jakoukoli situaci, ve které jedna strana smlouvy nebo jednání, jako je například prodejce, má k dispozici informace týkající se smlouvy nebo jednání, že odpovídající stranou, jako kupující, nemá; Tento asymetrické informace vede stranu chybějící relevantní znalosti činit rozhodnutí, které způsobují, že trpí nežádoucí účinky. V pojišťovnictví, nepříznivý výběr odkazuje na situace, kdy pojišťovna rozšiřuje pojištění žadateli, jehož skutečné riziko je podstatně vyšší než riziko známý pojišťovnou. Pojišťovna trpí nepříznivé účinky tím, že nabízí krytí za cenu, která neodráží přesně její skutečné rizikové expozice.

Základy pojistného krytí a pojistného

Pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu založenou na identifikovaných rizik proměnných, jako je věk pojistníka, celkový zdravotní stav, zaměstnání a životní styl. Pojistník obdrží rozsahu v rámci nastavených parametrů výměnou za zaplacení pojistného, ​​v pravidelných nákladů na základě posouzení rizik pojišťovny pojistníka z hlediska pravděpodobnosti pojistníka podání reklamace a pravděpodobný peněžní částku uplatněného nároku. Vyšší prémie jsou účtovány do rizikovějších jedinců. Například člověk, který pracuje jako řidič racecar je zpoplatněn podstatně vyšší pojistné na životní a zdravotní pojištění, než člověk, který pracuje jako účetní.

Příklady nepříznivého výběru

Nepříznivý výběr pro pojišťovny nastane, když žadatel podaří získat pokrytí při nižších prémií, než by pojišťovna účtovat kdyby si byli vědomi skutečné riziko, pokud jde o žadatele, obvykle jako důsledek žadatel neposkytl důležité informace nebo poskytnutí nepravdivých informací, které maří účinnost systému hodnocení rizik pojišťovny. Možné sankce za vědomě dává nepravdivé informace o rozsahu pojištění aplikační z přestupků na zločiny na státní a federální úrovni, ale v praxi dochází, nicméně.

Ukázkovým příkladem nepříznivého výběru Pokud jde o životní nebo zdravotního pojištění je kuřák, který úspěšně podaří získat pojistné krytí jako nekuřák. Kouření je klíčovým identifikován rizikovým faktorem pro životní pojištění nebo zdravotní pojištění, takže kuřák musí platit vyšší pojistné získat stejnou úroveň pokrytí jako nekuřák. Utajena jeho chování volbu kouřit, žadatel vede pojišťovně, aby mohla rozhodovat o pokrytí či prémiových náklady, které jsou nepříznivé pro řízení pojišťovny finančního rizika.

Příkladem nepříznivého výběru v poskytování auto pojištění je situace, kdy žadatel získá pojistnou ochranu založenou na poskytnutí adresu místa pobytu v oblasti s velice nízkou mírou kriminality, kdy žadatel skutečně žije v oblasti s vysokou mírou kriminality , Je zřejmé, že riziko vozidla žadatele odcizením, vandalismem nebo jinak poškozené při pravidelném zaparkované v oblastech s vysokou kriminalitou je podstatně větší než v případě, že vozidlo bylo pravidelně zaparkované v oblasti s nízkým kriminality. Nepříznivý výběr může dojít v menším měřítku, pokud žadatel uvádí, že vozidlo je zaparkováno v garáži každý večer, když je ve skutečnosti zaparkováno na rušné ulici.

Jak pojišťovny chránit proti nepříznivého výběru

Vzhledem k tomu, nepříznivý výběr vystavuje pojišťovnám vysokým množstvím rizika, pro které jsou nedostávají přiměřenou náhradu v podobě pojistného, ​​je nezbytné, aby pojišťovny, aby přijala veškerá opatření, aby se předešlo nepříznivým výběrová situace. Existují tři hlavní kroky, že pojišťovny mohou přijmout, aby se ochránili od nepříznivého výběru. Prvním z nich je přesná identifikace a kvantifikace rizikových faktorů, jako je životním stylem, které zvyšují nebo snížení úrovně rizika žadatele. Druhým cílem je mít dobře fungující systém na místě, aby si ověřila informace poskytnuté žadateli pojištění. Třetím krokem je umístit omezení nebo stropy, na pokrytí uvedené v průmyslu jako souhrnné omezení odpovědnosti, které dal limit na celkovou expozici finančních rizik pojišťovny. Pojišťovny ústavu standardní postupy a systémy realizovat ochranu před škodlivým výběr ve všech těchto třech oblastech.