Více o Basic 3 kategorií podle zákonů opuštění

Záchranné zákony v právní terminologii, mají různé významy a kontexty. V závislosti na situaci, mohou být změněny zákony vztahující se k němu. Zde je více …
Soudní a právní rámování orgány vymysleli různé zákony opuštění, které se zabývají situací, které jsou výsledkem různých případů, ve kterých osoba, která je zodpovědná za péči / dohled na místo nebo osobě, odmítá převzít odpovědnost na místě / osoba. Například státní zákony dělali přísná pravidla týkající se rodinného opuštění. Vzhledem k tomu, že pokrývá širokou škálu případů, bude tento článek vrhnout nějaké světlo na třech základních kategorií.

zákony o vlastnictví
Často se setkáváme určité vlastnosti jako pozemek, který byl opuštěný majitel dobrovolně. Nicméně, majitel nebyl k převodu vlastnictví majetku na jinou osobu. Majitel má sám ukončit veškeré nároky, práva a držení majetku v důsledku nějakých důvodů, a neučinil veškeré snahy prodat nemovitost. Záchranné zákony jsou určeny k legálně zbavit majetku nebo najít majitele nemovitosti, aby spory týkající se majetku bude možné vyřešit. V případě, že majitel zjistil, že formality z prodeje nebo vlastnictví nemovitosti jsou snadno vyřešit, jinak vlastnost je legálně zlikvidovat.

manželství Zákony
Často se setkáváme s otázkami opouštěním které se vztahují k manželství, rozvodu a vztahy. V případě sňatku, které osoba může mít zlomené vazby s manželem po značnou dobu trvání času, který ji činí závažné porušení zákona. V případě rozvodu, přijetí, a emancipace, opuštění zákony měnit v závislosti na závažnosti případu. Rozvodové případy jsou často spojeny s problémy, jako je dělení majetku, měnových otázkách a záležitostech vazby, které jsou vytříděny legálně.

Zákony pro děti
Dítě opuštění zahrnuje problémy, které jsou nejen v souvislosti s přijetím nebo zanedbání ze strany správce s ohledem na nezbytné podpůrné systémy, jako jsou potraviny a oblečení. Namísto toho, že rozděluje větší kouli nečinnosti na straně správce. Například, opouštět dítě mladší 13 let, zejména u kojenců a vzdaluje všechny kontakty jsou řešeny s opouštěním zákony. Každý, kdo je obviněn, aby se zapojili, nebo zodpovědné za opuštění dítěte, což vede ke smrti dítěte, může být obviněn z vraždy a zabití. Věk dítěte, trvání opuštění, a závažnosti opuštění, rozhodovat o rozsah a intenzitu poplatků. V případě, že dítě bylo v nouzi některých speciálních požadavků či léků, ale vzhledem k zanedbání, nebyl vybaven potřebnou péčí, pak zákony účtovat dotčenou osobu přísněji.

Zákony se liší pro každý stát, takže pokud máte podat jakýkoliv případ vztahující se k dezerci, musíš zajistit, že stát jste s bydlištěm v existují související zákony ve svém soudním systému. V případě úpadku, zákony přísně závisí na různých faktorech, jako je celkové čisté hodnoty majetku a peněz zastavené proti němu.

Tyto případy opouštění dětí se zvýšil ve Spojených státech, a státní úřady učinily pokusy šířit povědomí o zákonech a práv rodičů a dětí. To má zásadní význam, protože je naprosto nehumánní nechat dítě / dítě jen z jakéhokoliv důvodu. Záchranné zákony jsou poněkud složité, a je úplně rozumět, je třeba konzultovat uznávaných právníků. Tyto zákony mohou působit jako účinný nástroj při snižování případů dezerce a izolace, úmyslně.