Základy financí: Je třeba vědět Fakta o majetek Vs. Odpovědnost

Pochopení rozdílu mezi aktivy a pasivy je pro každého, kdo se zajímá o zvládnutí základů financí velmi důležité. Vysvětlení uvedené v tomto článku vyjasní rozdíl.
Být si vědom našich aktiv a pasiv je zásadní pro všechny z nás. To nám může pomoci při posuzování finanční výkonnosti. Při žádosti o úvěr od bank a finančních institucí, budou věřitelé zvážit, zda vaše závazky jsou plně pod kontrolou a máte značný majetek, které mohou být použity jako kolaterál. Dále uvedené informace vám pomůže znát přesný rozdíl mezi těmito dvěma.

Při porovnání aktiv a pasiv

V den, kdy lidé začnou vydělávat, se doporučuje začít hromadit majetek a mají striktní kontrolu svých stávajících i potenciálních závazků. Aktiva jsou ty věci, které vám pomohou vydělávat peníze, zatímco závazky jsou takové nákupy, pro které budete muset provádět pravidelné platby. Některé objekty zahrnuty jako závazky mohou proměnit aktiva v určitých situacích.

Nejlepším příkladem toho je domovem koupil s bankovním úvěrem. Pro své domovské úvěr, budete platit měsíční splátky, a proto je odliv peněz. V tomto konkrétním případě se domácí budou považovány jako závazek pro osobu.

V jiném případě předpokládejme, že osoba je vlastníkem domu a on se rozhodl pronajmout svůj domov s někým za pevnou pronájmu každý měsíc. To znamená, že majitel bude dělat určité množství v hotovosti každý měsíc, a to do jeho celkové měsíční příjem. Tato přidaná likvidity dělá domov přínosem pro člověka. Takže, situace a okolnosti mohou převést aktiva do pasiva nebo naopak. Studium těchto okolností pečlivě je zásadní.

Porovnání aktiv a pasiv vyplývá, že celková výše aktiv by měl být vždy vyšší než u závazků. Dodržováním toto pravidlo, lidé budou moci zůstat v dobré finanční zdraví. Také byste měli být vědomi, která aktiva vám může poskytnout maximální návratnost vložených prostředků a pomůže zvýšit své čisté jmění.

V průběhu let bylo zjištěno, že zásoby blue chip společností, které ocení více než sto procent a investory s dlouhodobým investičním horizontem mají prospěch z nich. Takže, zásoby by určitě na vrcholu seznamu vysokou návratností aktiv. Současně, oni by také být nazýván vysoce rizikových aktiv, neboť ceny akcií jsou kolísavé a může vám vzniknout obrovské ztráty v době zhroucení trhu. Zásoby by bylo dobré třídou aktiv pro investory, kteří mohou trvat déle rizika a mají schopnost nést ztráty občas.

Podílové fondy jsou známy jako nejjemnější majetek osoba může vykazují v průběhu let. Jsou k dispozici v různých formátech a může být bezpečnou investici sázky kvůli jejich různorodé povaze a manipulaci s odbornými správci fondu.

Opět platí, že existují druhy, jako je vysokým rizikem vysokého přiznání nebo nízkým rizikem-low-návratových fondů, které mohou investoři vybírat. Dluhopisy, které jsou půjčky předány korporací pro své expanzní plány, jsou také vynikajícím příkladem dlouhodobého majetku, protože výnosy dluhopisů se těší investory po mnoho let. Zatímco v hotovosti může být největší likvidní aktiva člověk může mít, pronájem nemovitostí, zlata, stříbra, spořitelny a vklady jsou také aktiva, která nelze ignorovat.

Kreditní karty, půjčky od bank, a auta jsou některé běžné závazky pro lidi. Užívání správná rozhodnutí týkající se získávání a udržování aktiva mohou mít prospěch jednotlivce ve velké míře.